Auksjon ved Designers´ Saturday

 

Designers´ Saturday, Blomqvist Nettauksjon og Klubben fortsetter det suksessrike Unika-prosjektet fra 2017 og inviterer for andre gang til deltakelse til auksjon og utstilling  ved Kunsthøgskolen i Oslo. Som prosjektleder og utstillingsdesigner har i vi i år fått med oss designeren Silje Nesdal fra Klubben.

Hovedmålet med prosjektet er å gi et innblikk i norsk designhistorie og aktuell norsk formgivning. I denne forbindelse stiller vi ut og auksjonerer bort eksempler på norske møbel– og designobjekter fra etterkrigstiden frem til i dag.

Vi inviterer designere og produsenter til å sende inn prototyper, men også materiale fra designprosess slik som; 0-serier, produksjonsprøver, modeller, produksjonstegninger/skisser, farge- og materialprøver etc.

Utstillingen er en del av Designers´ Saturday Academy på Kunsthøgskolen i Oslo fra 6. – 8. september, med avsluttende auksjon søndag 8. september kl. 16.00.

 

Innsending og kuratering

 

Søkeren kan sende inn ett eller flere objekter til vurdering. Objektene i søknaden må være fra norske formgivere, men kan være gjort med utenlandsk samarbeidspartner.

Forslagene vil bli juryert av et fagpanel bestående av Designers´ Saturday, Blomqvist Nettauksjon, Klubben og andre fremtredende aktører i bransjen. En kuratert utvelgelse av disse, vil utgjøre utstillingen UNIKA på Kunsthøgskolen i Oslo, under Designers´ Saturday 6.-8. september 2019.

 

Søknad må inneholde følgende informasjon

 

- Navn

- Adresse

- Telefonnummer

- Tittel på arbeid

- Designer

- Antall arbeider

- Beskrivelse/historie (maks 1500 tegn)

- Størrelse

- Materialer

- Årstall

- Vært i produksjon ja/nei  (Hvis ja, av hvem?)

- Prisantydning

- Bildevedlegg  (maks tre bilder i JPG-format)

 

Relevante arbeider til auksjonen er

- Prototyper

- 0-serie (første produksjonsprøver)

- Unika-produkter

- Modeller

- Materiell fra prosess med masseproduksjon: produksjonstegninger/skisser, mock-ups, produksjons- og støpeverktøy og liknende

- Fargeprøver/materialprøver av historisk betydning

Vi oppfordrer også designere til å kontakte deres produsenter og samarbeidspartnere for å innhente materiell. Dette vil også bidra til en utfyllende utstilling.

 

Vurdering

De utvalgte objektene vil bli bekreftet innen 14 dager etter innsendingsfrist. Fagpanelets kjennelse er endelig.

 

Prissetting og salgsbetingelser

For objekter som skal selges gjennom Blomqvist Nettauksjon gjelder salgskontrakten som underskrives ved innlevering, og selger plikter seg å sette seg inn i Blomqvist Nettauksjon sine øvrige betingelser for innlevering. Vesentlige punkter i denne er:

- Prisvurdering og fastsettelse av minstepris gjøres av Blomqvist Nettauksjon i samråd med selger.

- Objektene selges uten salær- og håndteringskostnad for selger. Blomqvist vil belaste vanlig kjøperssalær pålydende 25 % - dette inkluderer innkreving av 5% kunstavgift.

- Innleverte objekter er forsikret. Forsikringsbeløpet tilsvarer verdivurdering, og middelvurderingen når denne er satt med spillerom. Designers´ Saturday står for forsikring i det øvrige dvs. under transport og når objektet stilles ut i andre lokaler enn hos Blomqvist Nettauksjon. 

 

Auksjon/utstilling

For å forberede markedet blir objektene vist på Blomqvists nettsider i forkant av auksjonen. Objektene vil bli markedsført gjennom arrangøren og andre aktuelle medier. Objektene vil under Designers´ Saturday bli vist i en utstilling hvor det vil være vakthold/fagpersoner til stede ved utstillingslokale under hele helgen.

 

Rettigheter

Alle bidrag blir vurdert av fagpersoner og formgiver/eier må garantere at objektet er i deres eie og ikke er tilknyttet heftelser.

 

Bilder

Samtlige objekter fotograferes av Blomqvist Nettauksjon og vil bli benyttet på Blomqvists digitale flater til presentasjon og markedsføring av objektene.  Et utvalg bilder av objekter blir brukt til pressebilder i forkant av arrangementet. Bildemateriellet eies av Designers´ Saturday og Blomqvist Nettauksjon, men vil bli delt med designer/eier.

 

Forsikring

Designer/eier har ansvar for transport av sitt objekt til (og eventuelt fra) Blomqvist Nettauksjon sine lokaler. Deretter er objektet forsikret gjennom arrangementet.

 

Om Blomqvist Nettauksjon

Blomqvist tilbyr landets fremste ekspertise på verdivurdering og salg av kunst, vin, smykker og verdifulle gjenstander. Vi består i dag av Blomqvist Kunsthandel og Blomqvist Nettauksjon.

Siden etableringen i 1870 har Blomqvist opparbeidet en ledende posisjon i det norske auksjonsmarkedet, med auksjoner året rundt både fysisk og på nett. Et bredt nettverk av selgere og kjøpere, både i Norge og internasjonalt, sikrer de beste resultatene for våre kunder. Alt som selges gjennom oss blir vurdert av våre fageksperter, slik at både kjøper og selger kan være trygg på at prisen blir riktig. Hos Blomqvist møtes kunst-, design- og antikvitetsinteresserte mennesker. Derfor er det ikke bare det beste stedet for kjøp og salg, men også et sted hvor man kan tilegne seg og dele kunnskap og samlerglede. I de siste 10 årene har satsingen på moderne design økt, med fokus på spesialkampanjer, Oslo Design Fair, Unika 2017 og samarbeidsprosjektet Norwegian Icons (Oslo, Tokyo, NYC) 2013-14.

 

Om Klubben

Klubben for norske formgivere ble etablert i 2011 av designerene Sverre Uhnger, Victoria Günzler og Sara Polmar. I dag består foreningen av 37 engasjerte medlemmer med variert bakgrunn innen fagfeltene møbel- og produktdesign, som bor og arbeider i Oslo, Bergen, Kapp, København og London. Klubben's hovedmål er å promotere norsk design både nasjonalt og internasjonalt, med et ønske om å bidra til å skape arenaer hvor unge designere kan vise sine ideer og arbeider. Dette har ført til at norske formgivere gjennom Klubben's initiativ har kunne vise sine arbeid er ved aktuelle utstillinger i Oslo, Bergen, Stockholm og Milano. Klubben ønsker å bidra til å øke samarbeidet mellom designere og sentrale aktører innen industrien.