Designer's Saturday Academy 2019

Stemning, folk og utstillere på bransjens viktigste møteplass i Norge, Designers' Saturday.

For Designers’ Saturday 2019 valgte vi tema «responsibility», det ga mange ulike aspekter for DS, for utstillere og besøkende. DS har en unik posisjon som tverrfaglig møteplass for bransjens mange profesjoner; designere, ingeniører, interiørarkitekter og andre arkitektprofesjoner, annen fagekspertise innen innredning, profesjonelle innkjøpere, forhandlere, produsenter, importører, presse og et kvalitetsbevisst publikum.  I 2019 opprettet vi DS Academy (DSA), der vi samlet flere nye og noen av våre godt etablerte aktiviteter under samme paraply. For styret i Designers' Saturday er "responsibility" også å styrke DS, bransjen og møteplassen, ved å bidra til at nyutdannede med viktig kompetanse, får en smidigere overgang til arbeidslivet.

 

Seks designutdanninger på DS

Utdanningsinstitusjonene er en viktig ressurs for bransjen, gjennom forskning og i det å utvikle og profesjonalisere fremtidens fagpersoner i designfeltet. Vi er stolte av samarbeidet med Kunsthøgskolen i Oslo KHiO, Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo AHO, Oslo Met, Høyskolen Kristiania, NTNU og Universitetet i Bergen. Det garanterer for kvalitet på innhold og gjennomføring. 

DSA ga viktig fornyelse gjennom kreative utstillinger og spennende publikumsopplevelser. Produsenter og høyskolelærere tok utfordringen, og et stort antall studenter deltok med ny kompetanse, iderikdom og entusiasme. For flere av prosjektene engasjerte vi også unge designere som ansvarlige for planlegging og gjennomføringen.  Aktivitetene fordelte seg på de to høyskolene KHiO og AHO ved Akerselven fredag og søndag, og alle utstillingene var en naturlig del av hele den lange DS helgen. Møteplassen DS ble med dette komplett, takket være stor innsats fra de mange medvirkende. 

Faglig og økonomisk støtte fra Kulturrådet

Utdanningene vi samarbeider med er både geografisk og faglig, bredt sammensatt; industridesign, tjenestedesign, produktdesign, interaksjonsdesign og interiørarkitektur. Det gir DS Academy ringvirkninger, noe Kulturrådet har merket seg. De valgte å gi DS Academy 2019 betydelig økonomisk støtte, gjennom sitt prosjekt regional bransjeutvikling, og oppfordrer oss til å videreføre prosjektet. 

Designers’ Saturday Academy aktivitetene inkluderte seks designutdanninger, her fra studentutstillingen på AHO.

 

Norske designere henter stadig flere oppdrag og erfaring fra utlandet. DS-utstillere fra inn- og utland og bransjen forøvrig, har egennytte av kontakten og de organiserte møteplassene med ung kreativitet og ny kompetanse som DSA åpner for. Erfaringene fra pilotprosjektet DSA 2019 er viktige, når vi gjør nødvendige justeringer i planleggingen av neste arrangement.

Fremtredende i gjennomføringen av DSA 2019 var styremedlem og initiativtaker Toni Kauppila, arkitekt og professor ved KHIO i samarbeid med DS styreleder; industridesigner Jonas Ravlo Stokke og styremedlem designer Kathrine Høgh. Et samlet styre bidro til gjennomføringen av de ulike aktivitetene. I tillegg fikk vi gjennom støtten fra Kulturrådet anledning til å engasjere unge designere som profesjonelt tok prosjektlederansvar for MEETS og UNIKA. SCHOOLS tok de respektive utdanningene selv ansvar for.

 

Academy-aktiviteter 2019 

AWARDS og TALKS: Internasjonale stjerner ble håndplukket som juryledere til våre to AWARDS, og sto for prisoverrekkelsene på den offisielle DS-åpningen fredag 6. september. Mer enn 200 studenter og bransjetilhørige fylte salen til siste ståplass. Programmet besto av TALKS gjesteforelesninger med inspirerende, innsiktsfulle foredrag  om hvordan responsibility preger deres virksomheter i London og New York. Jurylederne delte så ut prisene i årets DS Awards, med påfølgende mingling og nettverksbygging. Arrangementet var åpent for alle.  

De nominerte i DS Awards Best Talents og Best Interiør utstilt på Kunsthøgskolen i Oslo.

Jurylederne, to engasjerte og internasjonalt anerkjente verdensstjerner holdt hver sine forelesninger. Juryleder for DS Awards Best Talents Paul Bennett, Chief Creative Officer ved IDEO New York og juryleder for DS Awards Best Interior Sadie Morgan, grunnlegger av arkitektkontoret dRMM, London og kåret til «årets londoner».

 

 

MEETS: Design-speed-datene MEETS er organiserte møter mellom et utvalg talentfulle, designere og bedrifter med tanke på senere samarbeid. Deltakerne utveksler erfaring, kompetanse, ideer og mål. Når gode relasjoner oppstår betyr det mulighet for å headhunte et ungt talent.

På AHO ble det søndag gjennomført 288 unike, korte møter, såkalte design-speed-dates mellom 24 designere og 12 designprodusenter.

 

CO-OP er et samarbeidsprosjekt der utdanningene tilbyr bedriftene talentfulle studenter til å utforme deres DS-presentasjoner, også dette innenfor tema responsibility. Utstillingene sto side om side med utdanningenes egne utstillinger på KHiO, bygget med god hjelp fra de ansvarlige for studentene og driftsavdelingen der. I tillegg jobbet studentene på AHO med Flokk i egne lokaler. Studentene fikk innsyn i bedriftenes produksjons-, designprosesser, marketing og tilstedeværelse under DS. Kunsthøgskolen i Oslo opplevde publikumsrekord gjennom helgen.

Et sentralt nytt initiativ var CO-OP - der norske og internasjonale DS utstillere samarbeidet med studenter fra hver sine utdanninger om utforming av bedriftenes utstillinger.  CO-OP-prosjektet har stor betydning for de involverte, med friske erfaringer og enkle justeringer fra pilotprosjektet er det et viktig tiltak å gjenta ved neste arrangement.

 

SCHOOLS: Til tross for den viktige ressursen utdanningene, især i et lite designland som vårt er, så er deres muligheter til å kommunisere og presentere seg få.  Miljøene er allsidige og sammensatt, at design nå er mer enn produktdesign, viste skoleutstillingene der fagpublikum og andre, får møte studentene og se hvordan utdanningene presenterer sine beste og spennende prosjekter.

Fyll inn tekst.

 

DESIGN ENTREPRENEURSHIP er et tilbud om DS-deltakelse til redusert pris for nyetablerte designbedrifter, i vår utvelgelse er gode ideer viktigere enn bransjetilhørighet. Auksjonen UNIKA, og utstillingen består av objekter fra designprosessen av både unge og etablerte designere. Målet er å bevisstgjøre et interessert publikum, samlere fra inn- og utland, på norsk designhistorie og åpne scenen for unge utøvere.

På Unika Auction ble unike objekter fra norsk designhistorie bortauksjonert. 

 

Foto: Amanda Nabben, Toni Kauppila, Thomas Wang Johannesen og Espen Grønli.