Fire personer om Designers Saturday

Designers Saturday tiltrekker seg deltakere fra alle deler av bransjen. Vi spurte en fotograf, en designer, en redaksjonssjef og en interiørarkitekt om hva som er det beste med DS. 

 

Jo Hass Korneliussen

Designer og partner i Fimbul 


Hva er grunnen til at DS har blitt en suksess?

Jeg tror det handler om at det ikke bare er en dag med faglig innhold, men at det også har blitt en sosial begivenhet, noe som har gjort at de har fått meg seg den store massen. I tillegg så er det jo en dag hvor mange produsenter benytter muligheten til å vise fram sine nyheter, noe som pirrer interessen hos mange. Designers Saturday har blitt en begivenhet man som arkitekt, designer eller produsent ikke går glipp av.  

I hvor stor grad får du faglig utbytte av DS?

Fra en designers ståsted er denne lørdagen en gylden muligheten til å knytte relasjoner med nye samarbeidepartnere, og til å opprettholde kontakten med de gamle.

Hva ser du mest frem til ved årets arrangement?

Jeg synes alltid det er spennende å se hva de helt unge studentene klarer å prestere, så jeg skal selvfølgelig ta en turen innom KHiO for å se utstillingen der. 

 

Cecilie Molvær Jørgensen

Redaksjonssjef i Bo Bedre


Hva er grunnen til at DS har blitt en suksess?

Designers Saturday er først og fremst ein suksess fordi det er blitt ein møteplass for bransjen. Arkitektar, designarar og produsentar får treffe kvarandre i ein både fagleg og sosial setting, noko som kan skape grobotn for nye samarbeid. Dessutan er det blitt ein folkefest! Alle som er interessert får eit strålande høve til å besøke showroom som vanlegvis er lukka eller butikkar dei kanskje ikkje frekventerar til vanleg – akkompagnert av sprudlande stemning. Det er ei feiring av bransjen og alle som har tilknytning til eller interesse for den. 

I hvor stor grad får du faglig utbytte av DS?

Fagleg er det ein fin måte å oppdatere seg på, særleg for dei som ikkje har hatt høve til å reise til dei store internasjonale messene. Dessutan er det fint å treffe folk og knytte nye kontakter på tvers av disiplinane. For oss i Bo Bedre, som allereie kjenner nyheitene godt, er det viktigast å sosialisere og å «vise oss fram» som ein sentral aktør i designbransjen. 

Hva ser du mest frem til ved årets arrangement?

Eg gledar meg til å treffe folk, hoppe av og på bussar for å sjekke ut plassar eg vanlegvis aldri har tid til (men alltid lyst til) å besøke og ikkje minst sjå kva som blir tatt inn og vist fram av produsentane. Det er alltid stas å feire bransjen! 

Espen Grønli

Fotograf


Hva er grunnen til at DS har blitt en suksess?

Jeg vil tro det er fordi denne ene lørdagen hvert annet år blir intens og konsentrert i motsetning til mange andre messer og arrangementer som flyter ut i både tid og rom. Dessuten funker logistikken perfekt; bussene går regelmessig, utstillerne er godt forberedt og maten står klar.

I hvor stor grad får du faglig utbytte av DS?

Hele bransjen stiller ut, så det er lett å få oversikt og status. Jeg blir godt orientert og oppdatert på kort tid, og flere av utstillingene er originalt gjort. Husker spesielt at Wästbergs nye lamper ble fint presentert blant bildekk og verktøy i dekkhallen på Skøyen forrige gang.

Hva ser du mest frem til ved årets arrangement?

Mest til å treffe hyggelige folk underveis, som regel personer som deler interessen for møbler og design, og den gode maten. 

 

Therese Wold

Interiørarkitekt


Hva er grunnen til at DS har blitt en suksess?

Jeg tror at Designers Saturday har blitt en suksess fordi det er et event som gir et innblikk i hva som rører seg i bransjen. Det er inspirerende sammenkomster å se frem til, og hele helgen er godt arrangert. At det er gjort så enkelt å komme seg rundt, noe som kan gi innblikk for et bredere publikum enn bare møbelbransjen, tror jeg også er med på å vekke mer interesse.

I hvor stor grad får du faglig utbytte av DS?

Designers Saturday gir meg sjansen til å holde meg oppdatert. Både med det som skjer hos ulike leverandører ved å besøke deres showrooms, men også ved at nye, unge designere får vist seg frem. Det sosiale er også noe jeg ser frem til, og det å kunne møte kollegaer i bransjen er en hyggelig del av opplegget.

Hva ser du mest frem til ved årets arrangement?

Jeg gleder meg til å se møbelnyheter fra produsentene,  og så er det alltid spennende å se hvem som stikker av med Designers Saturday Award.