Hva er egentlig design, Linda Steen?

«Som designere kan vi være med på å skape gode steder og produkter som er brukervennlige for alle.»

Linda Steen i Scenario Interiørarkitekter

Designers’ Saturday ønsker å se nærmere på designbegrepet og fylle det med mening. I den forbindelse spør vi aktører i ulike deler av bransjen om deres forhold til begrepet, og denne gangen snakker vi med Linda Steen. Hun er interiørarkitekt og eier av Scenario Interiørarkitekter, som blant annet har ansvaret for innredningen av Deichman Bjørvika, Oslos nye hovedbibliotek.

 

– Hva er design for deg?
– Design er planlagt, gjennomtenkt formgivning. Omtrent alt vi omgir oss med av fysiske ting er designet. Selv om vi synes det er stygt har jo noen formgitt det.

– Hvorfor design?
– Design er en del av sivilisasjonen – vi trenger blant annet hus, biler, broer og veier, interiør og møbler, kopper og kar. Alt må formgis, og da en helst på en både god og funksjonell måte.

– Man snakker om god design og dårlig design – hva er det som skiller det ene fra det andre? Og hvem har eller bør ha definisjonsmakten her?
– Det kan fort bli en elite som definerer god design, jeg er opptatt av at det er plass til et større mangfold. Opplevelse av design er jo individuell; vi er alle unike. Det vil alltid være opp til mottakeren å vurdere. Det er derfor stor spennvidde i Scenarios prosjekter. Vi er opptatt av å utvikle elementene som skal til for å skape et bestemt miljø, enten prosjektet dreier seg om tredimensjonal branding av et selskap eller å skape et hjem som det er godt å være i.

– Hva er designerens oppgave i samfunnet? 
– Som designere kan vi være med på å skape gode steder og produkter som er brukervennlige for alle. I tillegg kan vi bidra med å løfte bevisstheten rundt miljøet gjennom å ta bærekraftige valg. Og da tenker jeg ikke bare på å velge materialer som er miljømerket, men også å satse på materialer og produkter med høy kvalitet og lang varighet.

– Er det annerledes å jobbe med og formidle design i en tid der det er en større bevissthet i befolkningen generelt enn noen gang tidligere rundt temaet?
– Ja, stadig flere oppdragsgivere har et mer bevisst forhold til design og muligheter med design. Generelt ser flere og flere verdien av at formgivning kan synliggjøre verdier og  skape inspirerende omgivelser. Fokuset har endret seg fra kundeorienterte resepsjonsområder til hvordan interiørdesign kan benyttes som et strategisk virkemiddel for en bedrift. Gode, tilpassede arbeidsmiljøer er i dag viktig for både trivsel og produktivitet så vel som for rekruttering av nye medarbeidere.

– Er det sider ved designfaget som burde få større oppmerksomhet eller vektlegges mer enn det det gjør i dag?
– Da er det to forhold jeg vil trekke frem; det ene er at vi på statlige og kommunale prosjekter ikke «har lov» til å beskrive konkrete produkter, kun produktets funksjonalitet, materiale og farge. Det betyr at det er opp til tilbyder hva han vil gi pris på. Det andre er at valget alltid vil falle på produktet med best pris. Hva skjer da; interiørarkitekten har en nesten umulig oppgave når det gjelder å definere designuttrykk, og miljøet blir fort skadelidende av produkter med altfor kort levetid.

scenario.no

Her er flere intervjuer i denne serien:

Hva er egentlig design, NYTT ROM-redaktør Hans Petter Smeby?

Hva er egentlig design, Northern-sjef Ove Rogne?

Hva er egentlig design, John Baker?

Hva er egentlig design, Aula?