Miljøvennlig og fleksibelt vinnerprosjekt

Ellen Ledsten (i midten) under prisoverrekkelsen på SALT Arena under Designers Saturday 2017.

Ledsten Arkitektur stakk av med førsteprisen under DS Awards Best Interior i 2017, for et unikt og komplekst prosjekt i Oslo sentrum.

 

– Å vinne DS Awards Best Interior var en flott anerkjennelse fra eget fagmiljø - prosjektet har vunnet og blitt nominert til mange priser men dette er den eneste med hovedfokus på interiørarkitekur, sier Ellen Ledsten.

Ledsten Arkitektur AS ble etablert av Ellen Ledsten i 2002, og har allsidig erfaring med innvendig totalplanlegging av større  nybygg- rehab- og transformasjonsprosjekter, samt detaljplanlegging av både møblering, belysning, materialer og spesialdesign av fastinnredning i både offentlig og privat sammenheng. Under Designers Saturday 2017 vant studioet som nevnt DS Awards Best Interior, og den skandinaviske juryen under ledelse av arkitekt og industridesigner Anne Heinsvig, partner i danske Willerup & Heinsvig Arkitekter, gav følgende begrunnelse for hvorfor nettopp dette interiørprosjektet gikk helt til topps:

– Arkitekturen og indretningen hænger smukt sammen i dette gennemgribende projekt. Arkitektur, rum, materiale og møbler- er styret smukt igennem af en sikker hånd og en inspirerende sans for lys og farver, som for huset til at fremstå imponerende, indbydende og dragende.

Juryen, som også bestod av interiørarkitekt og møbeldesigner Nina Bruun fra Danmark, den norske interiørpsykologen Tone Solli og den svenske interiørarkitekten Johanna Egnell, partner i EgnellAllard, fremhevet videre at det er gjort et modig inngrep i eksisterende arkitektur, som slipper lys inn i hele bygningen. Ledsten Arkitektur er en én-personsbedrift, og juryen pekte også på det imponerende ved at et lite firma kan gjennomføre et så stort prosjekt ved å knytte andre fagområder til seg.

Artikkelen fortsetter under bildet.

Miljøvennlig og fleksibelt

– Kan du si litt om konseptet bak vinnerbidraget Mat- og merkevarehuset?

– Mills-administrasjonen var tidligere spredt over fire bygninger. I den midterste, Sofienberggata 19, har Ledsten Arkitektur AS transformert innvendig bygg fra majonesfabrikk til nytt  hovedkvarter med kontor og matfaglig senter. Sentrale elementer i prosjektet har vært,miljøvennlig utnyttelse av et eksisterende betongbygg, samlokalisering, oversiktlig organisering, identitet, synlighet og tilgjengelighet fra gate, og ikke minst bevaringen av fabrikkbyggets særpreg og sjel inn i de nye moderne lokalene.

– Behovet for store, fleksible fellesarealer med kantine og matfaglig senter er bakgrunn for idéen om en åpen glassfasade mot gateplan samt åpning av 1/3 av dekket mellom første- og underetasjen. Matfaglig senter er Mills’ utviklingskjøkken hvor det testes nye oppskrifter, holdes kurs og presentasjoner samt gjennomføres smakstesting. Dette er nå synlige funksjoner som tidligere lå bortgjemt både for bedriften selv og publikum. Eksisterende bygning består av kraftige plasstøpte betongdekker og søyler. Disse er sandblåst og eksponert for å utnytte termiske egenskaper i betongen. Samtidig understrekes byggets fortid som industrilokale. Som kontrast er det innført rundt 750 kvadratmeter messing i himlinger og i vegger rundt møterom. UU-funksjoner som HC-rampe ved inngang er løftet fram som et viktig formalt grep. 

Artikkelen fortsetter under bildet.

– Hva var det viktigste å tenke på under utarbeidelsen av Mat- og merkevarehuset - og var det noen spesielle utfordringer du støtte på?

– I arbeidet med et transformasjonsprosjekt er det viktig å forstå at hele bygge-teamet, brukere og alle de andre involverte, må være prosessorienterte. Slike bygg tegnes ikke helt ferdig på forhånd, man må stå i prosessen, og det vil alltid dukke opp overraskelser du aldri kunne sett for deg ved tegnebordet. Jeg har veldig gode erfaringer med denne type arbeid, det forutsetter at de som prosjekterer har mye praktisk kunnskap, og at man har tett dialog med veldig dyktige håndverkere, som er vant til å tenke utenfor boksen og ut over standardprodukter. Entreprenører som velges til dette, må være løsningsorienterte når det gjelder å jobbe innenfor budsjett. Og til sist: transformasjon krever mot og tålmodighet hos en byggherre, man får ikke to streker under svaret i et forprosjekt, det jobbes frem underveis. Det kommer alltid frem mange rare ting under transformasjonsarbeid, og det er mye av sjarmen med både prosess og resultat.

Fristen for innlevering til DS Awards Best Interior 2019 er 29. mai - klikk her for å sende inn dine bidrag.

.