Nominerte Best Interior

Det finnes mange arkitekturpriser, men bare én premierer innredning. Nær 200 innredningsprosjekter er vurdert og juryen har nominert 11 av dem til prisen Designers Saturday Awards Best Interior.

De nominerte prosjekter for DS Awards Best Interior 2009 er:

PROSJEKT INTERIØRARKITEKTER
Bærum Rådhus
Annet Format
WeSc Concept Store
Arkitekturverkstedet
Viken Skog
Beate Ellingsen as
Aura Eliassen og Lambertz Nilssen
FSN Capital Partners Mellbye arkitekter
Artesia Spa Mellbye arkitekter
Sun Factory Scenario
Dansens Hus Snøhetta
Den norske Opera Snøhetta
Voice Zinc
NHO Næringslivets Hus
Zinc

© DESIGNERS SATURDAY 2011