Info om smittevern for besøkende

Designers’ Saturday inngår i benevnelsen handelsnæring/messe/marked og hvor følgende gjelder; «Tillatt åpent med regulering av smittevernfaglig forsvarlig drift i covid-19-forskriften, som å tilrettelegge for én meters avstand, rutiner for god hygiene med mer. Iflg regjeringens plan for gjenåpning, både trinn 3 og 4.

Inntil videre planlegger vi etter dagens anbefalinger og alle showroom vil tilrettelegge for gjennomføring i tråd med krav og regler for smittevern:

  • Alle besøkende må registrere seg på www.designerssaturday.no før de ankommer Designers’ Saturday.
  • Alle påmeldte får tilsendt en QR-kode på mobiltelefonen sin. Denne skal scannes både når man går inn i et showroom og når man forlater showroomet, slik at arrangør til enhver tid har oversikt over totalt antall besøkende og for senere potensiell smittesporing.
  • Besøkende må sørge for å holde minst en meter avstand til personer som ikke er i samme husstand. NB! Syke personer og personer med symptomer bør holde seg hjemme.
  • Besøkende oppfordres til god hygiene ved hyppig håndvask/bruk av håndsprit.
  • Det er krav om munnbind på all kollektivtrafikk og DS bussene lørdag, når du ikke kan holde 1-meteren.

Kontaktopplysningene skal kun brukes til smittesporing, og skal slettes etter 14 dager.

Se covid-19-forskriften § 15 c (lovdata.no) for nærmere informasjon. Hele forskriften finner du her.

Hvem kan komme til Norge uten karantene eller andre restriksjoner

Fullvaksinerte, eller de som har gjennomgått koronasykdom i løpet av de siste seks månedene, og som kan dokumentere dette gjennom et verifiserbart koronasertifikat som er koblet til EUs løsning (dette gjelder koronasertifikater fra EU/EØS-landene og Sveits), slipper karantene, test før ankomst, test på grensen og krav til å registrere seg ved innreise.