RE:inventar As

R Einventar DS 2021
1

Stoppested

Showroom

DOGA

Hausmanns gate 16

RE:inventar As—Sirkulærøkonomi i praksis

•RE:inventar tilrettelegger for at bedrifter og eiendomsbransjen i Norge, og på sikt internasjonalt, skal øke graden av å selge og kjøpe brukte møbler og inventar framfor å kaste og kjøpe nytt.

•RE:inventar sine ansatte, innleide ressurser og partnere har et stort nettverk, høy kompetanse, salgsegenskaper, fagkunnskap og prosjektledelse-erfaring. Dette i kombinasjon med gode teknologisk plattformer og en tydelig markedsprofil, tar selskapet en viktig posisjon i markedet.

•RE:inventar vil tilrettelegge for lokale fabrikker/leverandører innenfor SMB segmentet for å oppnå vekst, økt lønnsomhet og bærekraftig utvikling i egen drift og organisasjon.

•RE:inventar tilbyr service- og vedlikeholdsavtaler på eksisterende og nye møbler.

•Nysalg – fokus på kortreist materialer/produksjon, miljø, TCO og bærekraft.