Design som tar ansvar

753 66235pub

Designers’ Saturday Oslo ønsker å bruke sin posisjon i designbransjen til å sette lys på ansvarlig design, både når det gjelder miljø, sosialt og økonomisk, og har satt responsibility, eller ansvar, som tema for årets biennale. Men hva betyr egentlig ansvarlig design?

Forbrukersamfunnet påvirker naturen og måten vi lever, arbeider og omgås med hverandre på. – Designere har vært en avgjørende bidragsyter i det å skape fantastiske saker, men også en stor mengde søppel. Det vi en gang i tiden trodde var bra for mennesker, er kanskje ikke bra for planeten, sier Toni Kauppila, designer, professor ved Kunsthøgskolen i Oslo og styremedlem i Designers’ Saturday. – Da jeg foreslo responsibility som tema, var tanken å få oss til å konsentrere oss om noe meningsfullt. Mitt håp er at deltakerne på årets biennale bidrar med tanker og forslag til hva det vil si å være en ansvarlig aktør i vår bransje i 2019, sier Kauppila.

Bærekraftige møbler

Den som skaper, produserer eller kjøper møbler har mulighet til å påvirke gjennom sine valg. Are Lyubråten er prosjektleder for miljø og kvalitet i bransjeforeningen Designindustrien, som hører til Norsk Industri. Han jobber blant annet med miljødeklarasjonen EPD, og definerer ansvarlig design som formgiving der bærekraft og samfunnsansvar er ivaretatt.

Det første han trekker frem, er tidsmessig holdbar estetisk utforming. – Fordeles klima- og miljøbelastningen over et lengst mulig tidsrom, er man på rett vei, forklarer han.

- Lav vekt på et produkt er et godt utgangspunkt for lav klimapåvirkning, sammen med bruk av resirkulerte materialer.

- Velg også kortreiste materialer for å kutte ned på miljøbelastningen i form av transport.

- Det er et must med testing og godkjenning i henhold til gjeldende standarder for teknisk kvalitet, det vil si blant annet styrke, stabilitet, sikkerhet, overflatebestandighet, tekstilkvalitet og ergonomiske mål.

- Bruk fornybare energikilder til produksjonen.

- Det ferdige produktet inneholder ikke farlige kjemikalier, ei heller må det ha blitt brukt underveis i produksjonen.

- Produktet må kunne repareres, enkelt demonteres, og materialene må kunne resirkuleres og gjenbrukes videre.

– Hvis du i tillegg vet hvor materialene kommer fra, og at de ansatte i alle ledd i leverandørkjeden får en anstendig lønn og jobber under forsvarlige forhold, har du kommet langt. Alle disse punktene utgjør et ambisiøst totalbilde, men det er mulig å få til, konkluderer Lyubråten.

Cropped c3887d21683a63d977e51230972193a1

Stol av fiskegarn

Nordic Comfort Products (NCP) fra Hemnesberget er en av de norske produsentene som nå satser på bærekraft. Under årets møbelmesse i Stockholm fikk deres stol S-1500, som er utviklet i samarbeid med Snøhetta, mye oppmerksomhet for sin miljøprofil. Stolskallet er laget i 100 prosent resirkulert plast fra den lokale havbruksnæringen på Helgelandskysten der møbelprodusenten holder til. – Vi startet med EPD i 2016. Det er mange ulike miljømerkinger, men vi har valgt å følge anbefalingen til Designindustrien, sier Svein-Erik Hjerpbakk, administrerende direktør i NCP. Bedriften har som mål at alle deres møbler skal være basert på resirkulert plast innen 2020. – Miljøperspektivet er med på å sikre at vi har kunder også i fremtiden. Bærekraft og ansvarlig design er en tydelig og varig trend, sier Hjerpbakk. – Vi har mye havbruksindustri der vi holder til, og dette gir oss mulighet til å bruke lokalt avfall. Da vi flyttet bedriften fra Oslo til Nord-Norge for 30 år siden, ble vi dømt nord og ned, men nå er perspektivet blitt snudd på hodet. Vi er nær råvarene våre, og har skapt en verdikjede som er gunstig for både oss, havbruksbransjen og miljøet, forteller han.

Redusert CO2-avtrykk med 40 prosent

Møbelprodusenten bruker nå EPD-generatoren på en rekke av sine produkter, og regnet nylig ut at de reduserte CO2-avtrykket til stolen Public med 40 prosent ved å erstatte ny plast med resirkulert materiale. – Dette er fremtidens måte å drive produktutvikling og -forbedring på. Målene i Paris-avtalen om drastiske reduksjoner av klimagassutslipp nås ikke ved synsing, sier Are Lyubråten i Designindustrien. – Ifølge FNs klimapanel må vi redusere de totale utslippene med 40-50 prosent innen 2030 for å begrense global oppvarming til 1,5 grader. NCPs eksempel viser at dette er mulig.