Påmelding for besøkende

Designers’ 
Saturday

Designers’ Saturday er den største og viktigste møteplassen for design- og interiørarkitektur i Norge. For 6000 fagbesøkende og 170 utstillere, er DS inspirasjon, faglig oppdatering, kollegiale- og sosiale møteplasser. De som besøker DS er interiørarkitekter, arkitekter, innkjøpere i offentlige- og private virksomheter, forhandlere, helsepersonell, utdanningssektor, hotell & restaurant ansatte m.fl.

Velkommen til det kollegiale fellesskapet og bransjedugnaden som gjennomføringen av Designers' Saturday er og har vært siden første start i 1986.

English:
Designers' Saturday is the largest and most important meeting place for design and interior architecture in Norway. For 6,000 professional visitors and 170 exhibitors, DS is inspiration, professional updating, collegiate and social meeting places. Those who visit DS are interior architects, architects, buyers in public and private companies, retailers, health personnel, education sector, hotel & restaurant employees and more.

Welcome to the collegial community and industry contribution that the implementation of Designers' Saturday is and has been since the first start in 1986.

Vil du vite mer? Se informasjon til utstillere.