DS Awards Best Interior

TEMA 2021

I en verden som stadig er i endring møter vi på situasjoner som krever at vi tenker, ser og tar valg på en ny og fremoverlent måte. Enkelte ganger ser vi oss tilbake for å finne svar fra tidligere erfaringer, mens i andre tilfeller etterstreber vi å finne løsning ved å analysere tiden fremover. Enten om vi ser oss tilbake eller inn i de ukjente er det her og nå endringen skjer. Tema CHANGE er ment å få oss til å reflektere, vurdere og utfordre den enkelte av oss til å stoppe opp å se hvordan verden og oss selv stadig utvikles og endres.

HVEM BLIR PRISVINNER 2021?

Med CHANGE som årets tema ønsker vi å se prosjekter som kan gjenspille og knytte tematikken opp til romlige virkemidler, løsninger, prosess eller design. Designers´ Saturday Awards Best Interior setter søkerlyset på interiørarkitektens fagkompetanse og viktige rolle for funksjon og fleksibilitet, der bærekraftige og lønnsomme løsninger fra et brukerorientert ståsted er sentralt i planleggingen av prosjekter. Årets utgave er den 9. i rekken og er èn av svært få priser til utøvende i faget interiørarkitektur – både her hjemme og internasjonalt. En internasjonal jury vurderer bidragene hvor tre blir pukket ut for å bli utstilt på Nasjonalmuseet under Designers´ Saturday 2021. De tre finalistene og bidragene vil bli presentert under åpningen av Designers´ Saturday hvor juryen vil utpeke vinneren av de nominerte.

HVEM KAN DELTA?

Prisen tildeles prosjektansvarlig interiørarkitekt med eventuelt team i prosjekter hvor interiørarkitekt og oppdragsgiver i samarbeid har utviklet et nyskapende resultat med hensyn til estetisk uttrykk, funksjonalitet samt holdbare og varige løsninger. Prisen Best Interior 2021 er en åpen nasjonal konkurranse for utøvere med 3-årig høyskoleutdannelse eller tilsvarende faglig bakgrunn. Hver utøver kan delta med inntil 3 ferdigstilte innredningsprosjekt innenfor bolig, offentlig bygg, undervisningsbygg, serveringssteder, hotell, kontor, helsebygg, kulturbygg og retail utført på oppdrag fra kunde i perioden september 2019 til juni 2021.

HVA ER DESIGNERS´ SATURDAY ACADEMY?

Designers’ Saturday Academy ble etablert i 2019 og skjer i samarbeid med de seks viktigste norske designutdanningene med støtte fra Kulturrådet. I 2021 foregår aktivitetene i Nasjonalmuseet. Ideen er å samle fremtidsrettede prosjekter, nyutvikling i bransjen og de aktuelle debattene under ett tak. Designers’ Saturday Awards består av kategoriene Best Talents og Best Interior. Prosjektene vurderes og juryeres av en uavhengig jury og offentliggjøringen av konkurranseresultatene og prisoverrekkelser skjer under den offisielle åpningen av Designers’ Saturday på Nasjonalmuseet i Oslo.

KONTAKTPERSONER FOR DESIGNERS´ SATURDAY AWARDS BEST INTERIOR:

Ole Torp:

Tlf: 941 55 210

Mail: [email protected]

Eva Pedersen, prosjektleder DS

Tlf: 971 77 579

Mail: [email protected]