Aarsland Møbelfabrikk AS

Bane Nor mid res foto Kjetil Gudem 68
Bane Nor mid res foto Kjetil Gudem 74
Bane Nor mid res foto Kjetil Gudem 94
Aarsland Feb21 123
Aarsland Feb21 040
Aarsland Feb21 022
Jaeren Mai22 Aarsland
Aarsland Innovasjon Norge
Aarsland 100 år i ryggen
Aarsland Erik Jonas Aarsland
Aarsland fra produksjonen
Aarsland lokal produskon
Aarsland moderne industribedrift

Fagfolk, filosofi og ambisjoner

Med produksjon i over hundre år, er det lov å håpe at mange gode løsninger har oppstått rundt et av våre møtebord. De neste hundre årene skal vi ikke bare lage bordene, vi er også godt i gang med sirkulære samarbeid som skal skape møbler med evig liv.

Lokal produksjon står sterkt hos Aarsland, og vi bruker norske leverandører der det er mulig. Vi er en moderne industribedrift med rikholdig maskinpark og ny teknologi, samtidig som vi ivaretar verdifulle tradisjoner og omgivelsene rundt oss.

De beste resultatene skapes sammen, så ta gjerne turen innom for å dele kunnskap, erfaringer og en kopp kaffi.