Almedahls Solutions

Almedahls Solutions profil Image
Almedahls 100214 101408 miljö 1
Almedahls Circle Ease 101880 0307
Almedahls Circle Textiles 0652
Almedahls Circle Textiles 0747
Bild VD Gry Hege Soelsnes

Almedahls Solutions. A Better Place to Be: Et bedre sted å være

  • Almedahls er forankret i sterke nordiske designtradisjoner som går helt tilbake til selskapets grunnleggelse i 1846.
  • Vi lager interiørløsninger innen tekstiler for offentlige rom og hjem. Våre produkter spenner fra solskjermingsstoffer og gardinstoffer til komplette dynamiske solskjermingsløsninger og tepper.
  • Vi tilbyr løsninger for å kontrollere akustikk, dagslys og hygiene – og for å forbedre velvære.
  • Kompromissløs kvalitet, unikt moderne design og bærekraft gjennomsyrer alt vi gjør.
  • Vi er grunnleggende drevet av relasjoner med kundene våre.
  • Målet vårt er å forbedre hverdagen ved å skape bedre miljøer for å jobbe, studere, skape, leke, møtes, spise, sove og nyte – rett og slett;

Et bedre sted å være.