Sitland

Skate 08
Skate 12

Helt siden 1977, har Sitland produsert stoler og møbel tilbehør som representerer det ypperste av Italiensk kvalitet. Håndtverk, forskning, ingeniørkunst med bruk av seneste teknologi i møbelproduksjon, har i alle år vært styrende for selskapets vei.

Sitland har tatt utfordringer med å forene industriell produksjon med bærekraftige prosesser, der design og produktutvikling er styrt av bærekraft og sirkulær økonomi. Dette fordrer en annen måte å gjøre forretninger på, og tenke helt nytt hva gjelder produktutvikling. Når vi nå designer dagens og morgendagens produkter, er gjenbruk og utnyttelse av resirkulerte materialer helt essensielt med mål om å redusere avfall og bruk av energi.