Verdt å vite før påmelding

 • Styret planlegger å gjennomføre DS i september med nødvendige smittevernhensyn, men før vi fakturerer deltakeravgift tar vi en siste helhetsvurdering om oppslutning og vaksinemuligheter i april.

 • Festbilletter er ikke inkludert i deltakeravgiften, bestill i søknadsskjema så kommer alt i samme faktura. Utgår festen, blir billettprisen refundert.

 • Utsettelse/avlysing
  Om vi må avlyse årets DS pga dramatisk endring i smittesituasjonen, blir deltakeravgiften refundert med unntak av medlemskontingent på NOK 5.000 for å sikre kapital til planleggingen av neste DS.

 • Søknadsskjema er åpent for påmelding fra 01-31. mars. Ved senere påmelding øker deltakeravgiften.

 • Program:Fredag: Ny fagdag, alle showroom åpner. Mulighet for eget fagprogram. Ingen alkohol før 15.00. Ingen busser.
  Lørdag: Fagdag. Tradisjonell Designers’ Saturday lørdag. DS-bussene kjører. Saturday Night Party.
  Søndag: Fagaktiviteter for utstillere, fagbesøkende og andre designinteresserte på AHO og KHiO. Andre showroom stenger. Ingen busser.
 • Delta som CO-OP utstiller på AHO og KHiO
  CO-OP er en del av programmet vi gjennomfører i samarbeid med norske designutdanninger og er støttet av Kulturrådet. Som CO-OP utstillere kobler vi dere med utvalgte studenter for samarbeid om konsept, design og gjennomføring av utstillingene. Målet er å skape “showstoppere”; utstillinger eller installasjoner som skiller seg ut med høy kreativitet og unikt design. I romslige, spennende lokaler på KHIO og AHO. Begrenset antall utstillere. Honorar NOK 15.000 pr utstiller, i tillegg anbefaler vi å sette til side et budsjett til materialer og bygging av installasjonen.

 • Ledig plass?
  Har du ledige lokaler og plass til flere utstillere, vær rask med å kontakte oss så bistår vi med kontaktformidling.

Les mer på Informasjon til utstillere