Info om smittevern for utstillere

Designers’ Saturday inngår i benevnelsen handelsnæring/messe/marked og hvor følgende gjelder; «tillatt åpent med regulering av smittevernfaglig forsvarlig drift i covid-19-forskriften, som å tilrettelegge for én meters avstand, rutiner for god hygiene med mer. Iflg regjeringens plan for gjenåpning, både trinn 3 og 4.

Inntil videre planlegger vi etter dagens anbefalinger. Alle DS-showroom er ansvarlige for å:

  • Sørge for at det er mulig å holde minst en meter avstand til personer som ikke er i samme husstand. NB! Syke personer og personer med symptomer bør holde seg hjemme.
  • Utarbeide rutiner for god hygiene og godt renhold.
  • Sikre at rutinene blir overholdt.
  • Beregne hvor mange personer som maksimum kan være til stede i lokalene og i utendørs arealer, ut fra lokalets eller arealets størrelse og utforming.
  • Om nødvendig benytte vakthold for å sikre at kravet etterkommes.
  • Dette punktet er ivaretatt av DS system for forhåndsregistrering, adgangskort og dørvakter, som alle må følge: Virksomheten skal i tillegg registrere kontaktopplysninger til de gjestene som samtykker til det, inkludert dato og tidspunkt for besøket. Kontaktopplysningene skal kun brukes til smittesporing, og skal slettes etter 14 dager. Virksomheten skal informere gjestene om dette.

Se covid-19-forskriften § 15 c (lovdata.no) for nærmere informasjon. Hele forskriften finner du her.

Busstransport lørdag

Det er krav om munnbind på all kollektivtrafikk og DS bussene, når du ikke kan holde en meters avstand.

Hvem kan komme til Norge uten karantene eller andre restriksjoner

Fullvaksinerte, eller de som har gjennomgått koronasykdom i løpet av de siste seks månedene, og som kan dokumentere dette gjennom et verifiserbart koronasertifikat som er koblet til EUs løsning (dette gjelder koronasertifikater fra EU/EØS-landene og Sveits), slipper karantene, test før ankomst, test på grensen og krav til å registrere seg ved innreise.