NTNU

Logo DS

Institutt for design (ID) er en del av Fakultet for arkitektur og design. Instituttet har to omtrent like store avdelinger: på Gløshaugen campus i Trondheim, og i Gjøvik.

Avdelingen i Trondheim, tidligere organisert under Fakultet for ingeniørvitenskap og teknologi, er spesialisert i industriell design. Avdelingen i Gjøvik er spesialisert i grafisk design og webteknologi. Begge avdelingene har ekspertise i interaksjonsdesign og deler forskningsinteresser, blant annet innen helse- og velferdsteknologi.

Det samlede designmiljøet ved fakultetet kan anses anses som en link mellom teknologimiljøene ved fakultet for ingeniørvitenskap (IV) og fakultet for informasjonsteknologi og elektroteknikk (IE), kunst og arkitekturmiljøene i de andre instituttene på fakultetet for arkitektur og design (AD), og sosialvitenskapelige fagmiljø ellers på NTNU.

I denne rollen er instituttet svært opptatt av samarbeid på tvers av institutter og fakulteter. Avdelingen i Trondheim (tidligere institutt for produktdesign) har blant annet tett samarbeid med arkitekturmiljøet innen utdanning og forskning. Avdelingen i Gjøvik har tett samarbeid med ulike fagmiljø ved Institutt for datateknologi og informatikk (IDI) ved IE-fakultetet, som også har en avdeling i Gjøvik.

Vår stand på Designers' Saturday 2021 forsøker å vise den fulle bredden av instituttets potensiale - igjennom 6 prosjekter gjort av i alt 9 studenter - fra møbeldesign til en digital kunstinstallasjon.