Derfor bør du velge en original

Foto: Fredericia

Forfalskning av møbler har blitt et stort problem, og både designklassikere og øvrige objekter er utsatt for piratkopiering i stor skala. Her er grunnene til å velge ekte vare - og slik kjenner du igjen et falskt produkt.

Med nordmenns økte interesse for møbel og interiør dukket det også opp useriøse aktører som utnytter uvitende forbrukere og selger piratkopierte varer. Kopiene er ofte så like at det kan være vanskelig for et utrent øye å se forskjell på falskt og ekte produkt. I mange land er denne virksomheten strengt ulovlig, og straffes med både bøter og fengsel. I Norge er reglene både mindre strenge og mer diffuse, på bekostning av designere og produsenters harde arbeid.

– Kopiering av møbler er stjeling, sier Mats Linder. Svenskfødte Linder er utdannet billedkunstner fra Kunstakademiet i Trondheim, og har siden blitt et kjent navn med ekspertise innen design- og kunsthåndverk. Siden 2011 har han blant annet skrevet flere bøker om temaet, jobbet som fagansvarlig for kategoriene møbel- og industridesign for Store norske leksikon og startet det etablerte nettstedet matslinder.no. Som en tydelig stemme innen sitt fagfelt blir han flittig brukt som ressurs av norsk industri, samt museer og auksjonsforretninger i inn- og utland.

– Jeg tenker på all tid og penger som blir lagt ned i produktutviklingen, for at noen bare kommer og tar det fra deg. Så står bedriften der uten et sterkt internasjonalt lovverk som beskytter opphavsretten. Det fører til at mange firmaer ikke tør å satse på produktutvikling i større skala, da de ikke kan konkurrere med kopi-produsentene. Indirekte forsvinner arbeidsplasser fra Norge, og produsentene må etter hvert legge ned virksomheten.

– Hva er den største forskjellen på ekte og falske produkter?

– Ofte skiller det både på valg av materialer og utførelsen, og kopi-produkter bruker billigere materialer. Metallegeringene er dårlige, noe som kan føre til at metallet brekker. Sammenføyninger på eksempelvis stoler er dårligere, og man hurtigtørker tre. Sistnevnte fører til at spesielt heltre-produkter sprekker når de utsettes for svingninger i temperatur og fuktighet. Alt i alt får man et produkt med betydelig kortere varighet.

Unntak og svake lovverk

Reglene om piratkopiering av produkter varierer stort fra land til land, og mange i møbelbransjen etterlyser et strengere regelverk som vil gjøre det enklere for både bedrifter og privatpersoner å forholde seg til.

I Norge er det forbudt å benytte seg av privatkopierte møbler til næringsvirksomhet, ved for eksempel å innrede en restaurant med kopi-møbler eller kjøpe inn piratkopierte arbeidsstoler til sine ansatte. Her risikerer man både bøter og fengselsstraff, og i visse tilfeller også erstatningsansvar. Produkter innkjøpt til privat bruk er derimot ikke ulovlig i Norge. I de fleste Europeiske land er møbler beskyttet opphavsrettslig, som hindrer andre aktører en originalprodusenten i å kopiere produktet i 70 år. I Irland er derimot regelen 25 år på grunn av uregulerte lover, et smutthull som har gjort at useriøse nettbutikker har kunnet fortsette sin virksomhet så lenge de har irsk postadresse.

– For meg er det uforståelig at det norske og internasjonale lovverket står så svakt, sier Linder. – Det er uhyre viktige å beskytte åndsverk, og uten innovatørene stopper progresjonen. Nå er det ikke bare i møbelindustrien vi har disse problemene. Vi kan for eksempel se på matvarebransjen, der man lager kopier etter produkter man tidligere hatt i egne butikkhyller. Kopieringen er overalt.

– Er piratkopiering bare et problem med de såkalte klassikerne, eller rammes dagens designere også av problematikken?

– Når produsentene viser nye prototyper på en messe kan det skje at en kopi-produsent kommer med produktet på markedet før den egentlige produsenten. Det er helt forferdelig, både for produsenten som lagt ned store summer i produktutvikling og for designeren som blir «fratatt» designet sitt.

Cropped b0ed471f66bf62055336849b0adbd087

– Kopiering av møbler er stjeling, sier Mats Linder.

Hvordan kjenne igjen en piratkopi

- Bruk sunn fornuft - er prisen for lav er varen etter all sannsynlighet falsk. Vær imidlertid oppmerksom på at enkelte selgere legger seg nær originalpris for å virke mer troverdige.

- Vær kritisk til hvor du handler varen. Nettsider med mange skrivefeil og blanding av norsk og engelsk språk benyttes sjelden av seriøse forhandlere. Det skal også være enkelt å kontakte selger og kundeservice. Når det er sagt tilbyr mange useriøse sider både kundeservice og returordninger, uten at man nødvendigvis noen gang får tak i de som står bak.

- De fleste nettsidene som selger piratkopier benytter seg av produsentenes originalbilder, så ikke gå ut ifra at varen er ekte selv om varen på bildet er korrekt.

- Piratkopier benytter seg av billige materialer og billig arbeidskraft - undersøk varen når du mottar den for å forsikre deg om at håndverket er profesjonelt utført. Lukt på produktet; lær og skinn skal lukte som nettopp dette, og ikke som kjemikalier, lim eller andre sterke dufter. Inspiser sømmer og sammenføyinger, en ekte vare har hverken løse tråder, ujevn farge eller andre liknende feil.

- Tips gjerne Tolletaten hvis du har mistanke om salg av falske varer ved å ringe Tolletatens tipstelefon 04812.