Paneldiskusjon hos Snøhetta torsdag 7. september

Skjermbilde 2023 08 27 kl 20 16 31

Hvordan forholder dere hos Snøhetta dere til årets tema collaborate?

Kjernen i Snøhettas virksomhet og prosesser bygger på samarbeid på tvers av disipliner. Tanken er at man får en bredere og mer nyansert tilnærming til oppgaven som skal løses når man får ulike faglige tilnærminger. I en stadig mer kompleks verden ser vi at en multidisiplinær ekspertise med samarbeid og læring mellom ulike faglie utgangspunkt og erfaringer er nødvendig for å kunne løse komplekse utfordringer.

– Vi feirer årets DS tema, Collaboration, ved å invitere venner, kollegaer og konkurrenter inn til studioet vårt for å møte eksperter og merkevarer til en uhøytidelig samling og paneldiskusjon i lokalene våre torsdag 7. september kl 16. Bransjen står overfor store utfordringer og vi mener at vi har et ansvar for å være en pådriver for informert, positiv endring og utvikling. Vi ser også at dette krever en kollektiv innsats på tvers av ulike fagområder og eksperter fra hele bransjen. Målet er derfor å invitere til dialog for å initiere mer deling av erfaringer og innsikt mellom de ulike aktørene, og at dette kan sette i gang nye og uventede samarbeid i fremtiden.

– Kan du også si litt om din rolle i årets TALKS?

Jeg er både ydmyk og beæret av å bli spurt om å snakke på årets TALKS og få muligheten til å gi et innblikk i arbeidet vårt og vise hvordan vi bruker samarbeid til å angripe de mange ulike og komplekse utfordringene vi møter gjennom prosjektene våre. Designene vi gjør er i bunn og grunn en refleksjon av samarbeidene som gjorde dem mulig, og jeg håper det kan være interessant for deltakerne å få et lite innblikk i prosessen vår.

Når:

Torsdag 7. september 2023

16:00-17:00

Hvor:

Snøhettas kontorer i Skur 39. Akershusstranda 21, Oslo

RSVP: [email protected]